Virksomhedsejer? Brug grøn emballage

Virksomhedsejer? Brug grøn emballage

Emballage udgør en stor del af verdens affaldsproblem. Det er derfor et godt sted at sætte ind som virksomhedsejer, hvor man virkelig kan gøre en forskel – samtidig med at kan man forbedre sig image ved at udstråle ansvarlighed og miljøbevidsthed.

Emballage bliver til affald

Emballage er det materiale, der bruges til pakning, beskyttelse, håndtering og præsentation af varerne. Det kan for eksempel være plastikposer, papkasser, flasker eller dåser. Emballagen beskytter de produkter, vi køber, så de ikke tager skade under transport og samtidig bliver de lettere at håndtere undervejs. Det minimerer spildet af varer og dermed ressourcer – og så får den flotte indpakning os til at købe flere ting. Derfor er meget af det, vi køber, kunstfærdigt pakket ind, men det det giver en hel masse affald, og meget ofte ender det i skraldespanden – også selvom meget af det faktisk kunne genbruges. Pap og papir udgør den største del af emballageaffaldet, hvorefter kommer plast, træ og glas. En mindre del udgøres af metal og tekstil. I 2019 blev der i Danmark produceret over en halv million tons affald af papir og pap af husholdninger og virksomheder tilsammen. Der er altså et potentiale for at gøre noget for miljøet på dette punkt.

Tænk på miljøet

Man kommer ikke udenom at benytte emballage. Men det er nærliggende i første omgang at tænke i at spare på mængden af emballage, uanset næsten hvad den består af. Mindre emballage vil alt andet lige give mindre affald at skaffe af vejen. Forbrugeren kan i en vis udstrækning gøre noget selv ved at sortere affaldet. I mange år har pap og papir været systematisk genanvendt og i de senere år har vi fået øjnene op for de problemer med micro-plast og lignende, som plast i naturen afstedkommer.

Som virksomhedsejer kan du imidlertid også gøre meget. Der findes mere eller mindre miljøvenlige former for emballage. Hvis du vælger en mere miljøvenlig emballage giver det ikke alene bedre samvittighed og en renere verden for dine børn og børnebørn at vokse op i – det kan også bruges i din profilering og markedsføring. Klimaet dominerer den offentlige debat, og forbrugerne vil gerne købe historien om ansvarlighed og tanke på miljø og på den måde markere sig som bevidste forbrugere.  Faktisk mener lige knap halvdelen af forbrugerne, at emballage lavet af genbrugs- eller bæredygtige materialer har en afgørende indflydelse på deres køb. Det vil sige at der er ved at ske en forskydning i forbrugernes bevidsthed fra fokus på pris til fokus på bæredygtighed.

Hvad er miljøvenlig emballage?

Med konstateringen af, at det både er godt for miljøet og for forretningen at benytte en miljøvenlig emballage til sine produkter vil du måske spørge: Hvad vil det konkret sige at en emballagetype er knap så miljøbelastende? En egentlig definition på miljøvenlig emballage findes vist ikke, men det handler om at udvikle, producere og anvende emballage, der i videst muligt omfang er bæredygtigt. Det kan være et spørgsmål om genanvendelighed, udledning af CO2 under fremstillingen eller nedbrydelighed i naturen. Problemet med plastik har vist sig at være, at det er vanskeligt nedbrydeligt og derfor ophobes i naturens forskellige kredsløb som mikroplast, samles til store øer i verdenshavene og så videre. Ofte vil man anse pap og papir for at være mindre problematisk end plastik. Meget pap og papir er fremstillet ved en udstrakt genanvendelse. I stedet for at blive til affald indgår materiale fra det brugte emballage i fremstillingen af nye kasser og indpakninger. Der skal på den måde ikke fældes så mange nye træer og der skal heller ikke brændes så meget affald af – en win-win situation! Både kassefyld, indpakningspapir, papkasser, ordreposer, boblekuverter og papirbeskyttelse fås i miljøvenlige versioner. Du kan med fordel gå efter FSC-mærkningen. Det er en international non-profit mærkningsordning til papir og træ, og du finder FSC-mærket på produkter af disse materialer, som du kan købe med god samvittighed. I en FCS-skov bliver der for eksempel ikke fældet flere træer, end skoven kan nå at reproducere, og du har samtidige sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet. Og så er de mennesker, der arbejder i skoven, uddannede, får ordentlig sikkerhedsudstyr og en rimelig løn.

Kategorier: