Microsoft Dynamics er en bred vifte af ERP programmer

Microsoft leverer flere ERP programmer til virksomheder over hele verdenen. De mest udbredte i Danmark er Microsoft Dynamics 365 Business Central og Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations. Business Central har tidligere heddet NAV og Navision. Finance & Operations har tidligere heddet AX og Axapta.

Derudover har Microsoft også leveret XAL og C5. Begge programmer minder om Business Central og Finance & Operations, men Microsoft har i en del år nu ikke udviklet på XAL og C5 platformene.

Hvis din virksomhed er interesseret i at skaffe en Microsoft Dynamics løsning, skal I starte hos en Microsoft partner. Der findes flere IT- og konsulenthuse i Danmark, der er certificeret af Microsoft til at forhandle licenser til Microsoft Dynamics. Disse huse har typisk også specialiseret sig i at implementere og opsætte programmet. Ikke mindst er det meget udbredt, at man hos kunden kigger på særlige kritiske forretningsprocesser i forhold til ERP programmet med procesoptimering, automatisering og effektivisering for øje. Overvejer du at anskaffe et Microsoft ERP system, så er det en anbefaling, at man kigger grundigt på partnerens håndtering af udvikling og tilretninger til systemet, men også om partneren har forståelse for dine kritiske forretningsprocesser. Ikke mindst er det en god investering at få erfarne konsulenter til at opsætte programmet og give grundig vejledning og undervisning i, hvordan man arbejder med Microsoft Dynamics ERP programmet. Programmet kan være komplekst for nogle at arbejde med. Særligt hvis de ikke tidligere har navigeret i programmet.

Dansk Microsoft partner i Logos Consult

Hos den danske Microsoft partner Logos Consult har konsulenter og udviklere flere års erfaring med Business Central programmet. Her er der fokus på, at kunden får et standardprogram med de tilretninger, der er nødvendige for at virksomheden kan køre optimalt. Det ses ikke som en fordel for kunden at få for mange unødvendige tilretninger, da det kan være en omkostningstung proces at opdatere ERP programmet senere hen. Derudover viser erfaringen, at det er vigtigt at inddrage vigtige nøglemedarbejdere i processen med at anskaffe et nyt ERP system. Her kan man få input til om nogle arbejdsprocesser kan optimeres, om data kan behandles på en mere effektiv måde og om flaskehalse kan undgås.

Når man i en virksomhed vælger at anskaffe et nyt ERP system, er det en fordel, at ledelsen står bag beslutningen og formidler formålet med det nye IT system videre til medarbejderne. Det kan sjældent undgås, at der bliver nogle dage for medarbejderne, hvor de skal omstille sig til at arbejde i det nye system – og udføre opgaver på en anderledes måde. Ikke mindst kan det nye system kræve en del arbejdstid for nogle medarbejdere ift. at køre andre medarbejdere ind i det nye program samt teste det nye program og evt. deltage i opsætning af det nye program.

Læs her hvis du er interesseret i at høre mere omkring Microsoft Dynamics.

Kategorier: