Få et stærkere team med teamcoaching

For mange virksomhed er der i dag et øget fokus på at ramme målsætninger og udvikle forretningen. Det er som udgangspunktet lederteamet der har til ansvar at facilitere vækst, nå diverse målsætninger, fremme udvikling og forandringer.

Men selvom at dette ansvar oftest hænger på skuldrene af virksomhedens ledere, er det langt fra alle ledere og lederteams der har den nødvendige sammenhængskraft til at realisere de pågældende forandringer.

 

En for alle og alle for én

Som leder er det vigtigt, at du kan præstere og tage ansvar for egen effektivitet, såvel som for dine kollegaer. I langt de fleste virksomheder og organisationer bliver opgaverne løst på tværs af kollegaer, afdelinger og funktioner. Med andre ord betyder dette, at du oftere end aldrig, sidder og samarbejder med andre personer i den afdeling, men også ledere fra andre afdelinger.

Det forventes, at I til sammen kan fremme de efterspurgte forandringer. For at opfylde dette, er det vigtigt, at I indbyrdes har et godt samarbejde og sammenhængskræft. Mén ikke to personer er ens, hvorfor der kan være stor forskel på en regnskabschef kontra en salgsleder.

Det er derfor vigtigt, at du kan forstå dine kollegaer, og at du kan kommunikere på en ordentlig måde. Et godt samarbejde bæres af gensidig forståelse af hinandens adfærd, styrker og svagheder. Foruden den rette forståelse af disse, kan det være udfordrende at komme igennem eventuelle barrierer, som holder jer tilbage for at opnå optimale resultater.

Befinder du og dit team sig i sådan en situation, kan det give god mening at arbejde konstruktivt omkring jeres samarbejde, ved brug af teamcoaching.

 

Hvad er teamcoaching?

Som navnet antyder, er teamcoaching en særlig form for coaching forløb, hvis fokus ligger på at udvikle det pågældende team. Der er her tale om konstruktivt arbejde ved brug af en række forskellige udviklingsværktøjer.

Der kan her være tale om brug af forskellige værktøjer og virkemidler såsom:

  • The Five Behaviors teamprofilværktøj
  • LEGO SERIOUS PLAY
  • Rådgivning og sparring
  • Og lignende

Selve forløbet bliver administreret af en teamcoach, som hovedsageligt er en Erhvervscoach, hvilket er en person, som har både nødvendige praktiske erfaring og teoretiske viden til at udvikle jeres samarbejde som team.

 

Hvor finder jeg en erhvervscoach?

Er du i tvivl om, hvor du kan finde en kompetent Erhvervscoach til at hjælpe jer med teamcoaching, er der flere veje, som du kan gøre brug af for at finde den rette. Den hurtige løsning er at gå på Google og sø efter én. Ligeledes kan det være, at du kender en i dit faglige netværk, som har kendskab til en erhvervscoach og lignende. LinkedIn er også mulighed samt Coach.dk.

Opsummeret er de nævne metoder:

  • Google søgninger
  • LinkedIn
  • Word of mouth fra kollegaer
  • dk

 

 

Kategorier: