Solcelletag pris – kan det svare sig

Landbrug har i mange år været en af Danmarks helt store indtægtskilder. De mange hektar jord, som i flere århundrede er blevet opdyrket, er en guldmine for den danske BNP. Uden den ville vores økonomi halte voldsomt. Ikke alene fordi vi er i stand til at dyrke jordens, så vi delvist kan forsyne vores egen befolkning. Vi har også skab et ry indenfor landbrug rundt i verden, som gør, at vi kan eksportere en stor del af vores landbrugsproduktion. Vi er altså som land, langt fra uvidende om, hvordan vi skal udnytte vores jord. Både dyre- og grøntsagsproduktion er så veludviklet, at jorden bliver udnyttet maksimalt. Dog har regeringerne igennem de seneste år, på grund af klimakrisen, pålagt en lang række regler, som landmændene skal indrette sig efter. Dette har gjort, at en del af landmændene har valgt at sælge deres jord og arbejde for en anden landmand i stedet. Som følge heraf har flere byboere valgt at købe landbrugsgrund, primært på grund af plaseringen og de store områder omkring husene. De ejer nu grunde, som de ikke er i stand til at opdyrke selv. Heraf opstår to primære muligheder. Enten udlejer man grunden til en af de større landmænd i området, som kan dyrke den. Eller mulighed nummer to er, at man finder noget at bruge jorden til.

 

Brug landbrugsjord til solceller

Dette har ført til, at flere med landbrugsjord opsætter solcellemarker. Som følge af byens begyndende glæde for solcelletag, følger landbruget nu med, og ser muligheder i de store uopdyrkede områder. Solcelletag får man primært for at dække den enkelte husstands strømforbrug, mens man med solcellemarker ønsker at generere så meget strøm, at det kan sælges videre. Denne tilgang er netop en af dem, som byboerne benytter, når de køber hus på landet med dertilhørende marker.

 

Solcellemarker vs. Solcelletag pris

Generelt er solcelletag blevet et mere brugt koncept, end det tidligere har været. Flere private har opsat solcelletag i håb op at kunne dække deres eget strømforbrug. Ser man på den pris, man skal give for solcelletag, er det en smule dyrere end, hvis man køber til en hel mark. Det skyldes naturligvis, at prisen på solcelletag er fastsat ud fra, at der kun købes til et enkelt tag. Når man køber til en hel mark, vil der kunne gives store rabatter. 

Sammenligner man solcellemarker og solcelletag og prisen herpå, er der altså forskel på, hvilken type investering det er. Den ene købes for at mindske ens egen udgift på sigt, mens den anden er en investering i en indtægtskilde. Pris og langtidsinvestering hænger altså sammen ved både solcelletag og solcellemarker. Man skal altså kunne se en plan med det, når men kigger på pris på solcelletag. 

Kategorier: