Der er mange dygtige bedemænd og begravelsesforretninger på Amager

På Amager er der en række dygtige bedemandsforretninger, der hjælper de pårørende i lokalområdet i forbindelse med dødsfald.

 

For de fleste mennesker er bedemanden nemlig en vigtig og helt uundværlig person, som hjælper med alt det praktiske arbejde i forbindelse med et dødsfald.

 

Begravelsesforretningen hjælper således med at organise begravelsen eller bisættelsen og tager i den forbindelse kontakt til præst og kirken.

 

Bedemanden hjælper desuden med alt arbejdet omkring klargøring af den afdøde. Dette arbejde inkluderer påklædning, ilæggelse i kisten samt at sørge for transport til krematoriet på eksempelvis Sundby Kirkegård.

 

Derudover kan begravelsesforretningen hjælpe med alt det administrative arbejde i forbindelse med et dødsfald. Dette arbejde omfatter udarbejdelse af diverse attester, dødsanmeldelsen, kontakten med skifteretten og så videre.

 

Således er bedemanden en helt central person i kontakten med de pårørende og som hjælper dem med at udføre deres ønsker til den sidste afsked.

 

På Amager i København er nogle af de hyppigst benyttede bedemandsforretninger Drachmann Begravelser, Øens Bedemand foruden Hansens Begravelsesforretning, som kan findes på https://begravelseamager.dk.

 

Alle disse bedemandsvirksomheder kan hjælpe dig og din familie, både hvis I ønsker jer en borgerlig eller kirkelig begravelse af jeres kære på Amager.

 

Kirker og kapeller til begravelser på Amager

På Amager er der 16 kirker, der hører under Folkekirken. Nogle af de mest populære til kirkelige begravelser og bisættelser er Tårnby Kirke, Kastrup Kirke og Sundby Kirke.

 

Særligt den gamle, smukke Tårnby Kirke er en hyppigt brugt kirke til ceremonier og højtideligheder. Ligeledes er Kastrup kirkegårds kapel en ofte benyttet mulighed ved både kirkelige og borgerlige begravelser.

 

En kirkelig begravelse er kendetegnet ved, at den typisk foregår i en kirke, hvor der altid vil være deltagelse af en præst. Præsten siger en prædiken, og der synges salmer, ofte med deltagelse af et kirkekor.

 

Dernæst kører rustvognen afsted med den afdøde til krematoriet på den sidste rejse. Alternativt bæres kisten ud af de nærmeste pårørende og sænkes direkte ned i gravstedet, hvis der er tale om en begravelse.

 

Borgerlige begravelser er anderledes fra kirkelige begravelser, da de afholdes udenom kirken. Således deltager ikke en præst, og der synges heller ikke kirkelige salmer. Bedemandsforretningen på Amager kan altid være behjælpelig med at vejlede omkring de bedste forsamlingshuse og kapeller, hvor den borgelige højtidelighed kan finde sted.

 

Uanset om du og din familie måtte ønske jer en borgerlig eller kirkelig begravelse af jeres kære på Amager, så er der mange muligheder for at få hjælp fra en god bedemand på øen.

 

 

 

 

 

 

 

Kategorier: