Kultur på arbejdspladsen sikrer innovativ løsning til håndtering af ejendomme

Indledning

Ved at fokusere på kulturudvikling i forbindelse med en strategiudformningsproces er virksomheden Dynamics Property kommet i mål med at lave et nyt system til ejendomsadministration.

 

Kultur som driver

Mange gange sker innovation ud fra et ønske om at forandre visse forhold. Tiltag i denne retning fejler dog hvis den rette kultur ikke er til stede.

Organisationskultur eksperten ”Scheine” mente at kultur var en manifestation af et fælles sæt af ubeviste antagelser i organisationen, der har hjulpet en virksomhed igennem kriser.

I Dynamics Property er det en grundlæggende antagelse at de ansatte skal være selvdrevne og alligevel evne at arbejde i et team.

For produktet de arbejder med – software til ejendomsadministration – er det et must at opfattelsen af produkt faciliteter skal være enslydende.

Kulturen skulle understøtte udviklingen af et paradigme, der dækker det forhold at mange virksomheder flytter forretningssystemerne i skyen og at funktionaliteten som IT-systemet leverer modtages som en service. Dvs. ingen tekniske opgraderinger, løbende ny funktionalitet og dermed højere værdi i kombination med lavere omkostninger for IT-afdelingen.

I de seneste år er der blevet en række gode og simple ejendomsadministrationssystemer tilgængelige som rene webløsninger. De er ”as-is” og for mangle med enkle behov og en mindre portefølje er det rigtig fint.

Men ønsker virksomheder at understøtte specielle processer er disse løsninger et no-go, da de ikke kan tilpasses og typisk har en meget simpel opbygning.

Det var således et komplekst system, der skulle udvikles med tilsvarende krav til kulturen i organisationen.

Et yderligere krav dukkede op i en kulturanalyse, nemlig at kulturen skulle være markedsorienteret.

 

Åbenhed og dialog samt aktiv sparring

Den store forskel i gjorde transparens og indsigt virksomhedens behov på baggrund af et analyser. Idet dagliglige blev ændringen understøttet ved at give feedback og løbende at evaluere hvordan adfærd og kultur fulgtes ad.

Det var som sagt vigtigt at kulturen var markedsorienteret og løbende blev der afholdt samtaler om hvorledes kundedialogen var samt relationen til kunderne.

Produktspecifikationer blev kastet op i luften og løbende drøftet. Kulturen flyttede sig skridt for skridt.

 

Konklusion

En markedsorienteret innovativ kultur kan fremme produktudvikling og den løbende interaktion med kunder. Det gælder om at designe en målrettet proces der giver den ønskede effekt og arbejde med de kulturelle elementer bevidst. Ofte kan det måske være et fordel at få et ekstra sæt øjne ind i processen for at få en uafhængig vurdering af status samt mål.

Kategorier: