Insekter er på vej til at blive big business

Med mindre du bevæger dig rundt med skygklapper på, har du nok ikke kunnet undgå at høre ”jungletrommerne”: Insekter er på vej til at blive det nye sort. De kommer i fremtiden til at forsyne os med bæredygtig protein. Spørgsmålet er sådan set bare, hvordan og hvor hurtigt, det kommer til at ske.

Kom med i gamet NU

Som med al anden forretning er det firstmoverne, der står til at profitere mest på nye trends. Problemet i forhold til insekterne er dog lidt, at det på nuværende tidspunkt er lidt svært at se, hvilken retning det hele bevæger sig i.

Myndighederne ved stadig ikke hvilket ben, de skal stå på, og hvordan det hele bedst håndteres. På EU-plan arbejdes der dog på højtryk med at kortlægge de sundhedsmæssige aspekter, der er forbundet med at bruge insekter som foder til dyr og mad til mennesker.

Men det, du i hvert fald KAN gøre på nuværende tidspunkt, er at blive godt klædt på, så du kan rykke på det, der kommer til at ske i fremtiden.

Der er ikke voldsomt meget viden om insekter på nettet endnu, for de folk, der virkelig ved noget, er tilbøjelige til at holde deres viden for sig selv. Det gælder f.eks. erfarne opdrættere, der måske gennem årtier har samlet erfaringer. Og hvem kan blame dem. Men der er viden derude, så læs op på alt, hvad du kan.

Få selv hands on erfaring med insekter

En anden måde at opsamle viden på, er at dykke ned i sagerne selv og få ”jord under neglene”. Du kan f.eks. læse nok så meget om melorme, men den fulde forståelse får du først, når du selv gør dig dine erfaringer.

Køb en portion larver fra f.eks. https://insektorama.dk/salg/melorme-tenebrio-molitor/ og kom i gang. På nævnte hjemmeside er der masser af information om pasning og håndtering.

Naturens insekter er på tilbagegang

Paradoksalt nok falder den naturlige bestand af insekter til gengæld med alarmerende hast. Forskerne mener faktisk, at de fleste insekter kan være uddøde i løbet af kun 100 år, hvis de senere års udvikling ikke vender. I øjeblikket falder insekt-biomassen nemlig med 2,5% om året – hvilket er ekstremt alarmerende!

Nogle vil måske mene, at de bliver rart at slippe for myg og andre irriterende kryb og kravl, men så enkelt er det desværre ikke. Insekter er en vigtig del af økosystemet, som ganske enkelt vil falde fuldstændig sammen uden insekter.

Hvorfor al den snak om insekter?

Traditionel produktion af kød (kvæg, svin, fjerkræ m.fl.) vil i længden ikke kunne følge med den stigende efterspørgsel i takt med befolkningstilvæksten, og derfor menes insekterne i betydelig grad at kunne bidrage med insektkød.

Produktion af insekter er desuden langt mere miljøvenlig, så der er i sig selv mange fordele ved at flytte protein-produktionen over i insekt-regi.

Kategorier: