Hvad er HR? Få en forklaring på HR

Det er vigtigt for alle virksomheder at have et velfungerende HR-afdeling. Men hvad er HR egentlig for noget? Hvad laver de i HR-afdelingen, og hvilke opgaver har de? I denne artikel får du en forklaring på, hvad HR er, og hvilke opgaver de typisk har i en virksomhed.

HR står for Human Resources, og det er en afdeling i en virksomhed, der har til opgave at sørge for rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejdere. HR-afdelingen har altså ansvaret for at finde de bedste kandidater til de ledige stillinger, sørge for at medarbejderne trives i virksomheden og udvikler sig fagligt.

Derudover har HR-afdelingen ofte også ansvaret for virksomhedens personaleadministration, hvilket betyder at de står for alt lige fra ansættelseskontrakter og -papirer til ferieplanlægning og sygefravær.

Som du kan læse, er der mange forskellige opgaver, der hører under HR. Hvis du er interesseret i at arbejde med HR, kan det derfor være en god idé at undersøge nærmere, hvilke opgaver der ligger inden for HR i den virksomhed, du ønsker at arbejde for. På den måde kan du sikre dig, at du får et job, der passer til dine interesser og kompetencer.

Hvorfor fylder HR mere og mere?

I de senere år har HR fyldt mere og mere i virksomhederne, og dette skyldes især to ting. For det første er der blevet stadigt flere krav til medarbejdernes kompetencer, og derfor er det også blevet vigtigere for virksomhederne at have en afdeling, der kan sørge for at finde de bedste kandidater. For det andet er der blevet stadigt flere love og regler om medarbejdernes rettigheder og pligter, og dette har også betydet, at HR-afdelingen har fået mere arbejde.

Kan man være ærlig over for HR?

Når du søger et job, er det vigtigt, at du er ærlig over for HR-afdelingen. Hvis ikke de får den rigtige information fra dig, kan det få alvorlige konsekvenser for både dig selv og virksomheden. Derfor er det vigtigt, at du fortæller HR-afdelingen alt om dine kompetencer og erfaringer, både de gode og de dårlige. Hvis ikke du gør dette, kan det føre til, at du ikke får det job, du søger, eller at du får et job, som du ikke er kompetent nok til at udføre.

Er HR fortroligt?

HR-afdelingen er en af de få afdelinger i virksomhederne, hvor der er meget stor fortrolighed. Dette skyldes, at HR-afdelingen ofte håndterer meget sensitive oplysninger om medarbejderne, såsom løn- og ansættelseskontrakter, ferieplaner og sygefravær. Hvis du fortæller HR-afdelingen noget, kan du derfor være helt sikker på, at det bliver behandlet fortroligt.

Læs om HR på Erhvervsfronten.dk

Erhvervsmediet Erhvervsfronten publicerer løbende artikler om HR. Hvis du er interesseret i at læse mere om HR, kan det derfor være en god idé at holde øje med deres hjemmeside.

Kategorier: