Bøvl med APV? Derfor kan det være godt søge hjælp

Mange virksomheder har i dag en eller flere ansatte til at varetage en række forskellige forretningskristiske funktioner indenfor virksomheden. Dette gælder på tværs af industrier, brancher og markeder. I mange tilfælde er ikke to virksomheder nødvendigvis ens, selvom de opererer indenfor samme branche.

Medarbejderne er i langt de fleste tilfælde virksomhedernes vigtigste form for aktiv. Det er nemlig medarbejderne der har særligt viden, erfaring, uddannelse og kendskab til udførelsen af opgaverne. Men selvom at medarbejderne spiller en essentiel rolle i mange virksomheder, er det ikke alle virksomheder der tager aktiv hånd omkring arbejdsmiljøet.

Hvorfor er et godt arbejdsmiljø vigtig?

Virksomheder kan grundet deres medarbejdere anses for at være en form for levende organisme, hvis kultur og forhold er limen, der binder det hele sammen. Når der er tale om et arbejdsmiljø, indebærer dette både den fysiske, psykiske og sociale del af at gå på arbejde.

For mange personer som er fuldtidsansatte, betyder det at de bruger en væsentlig del af deres liv på at være på arbejdspladsen. Det at medarbejderne bruger en betydelig del af deres hverdage på arbejdspladsen, understreger vigtigheden af at kunne kommunikere og trives sammen.

Som udgangspunkt forudsætter et godt arbejdsmiljø en række særlige kriterier, nemlig det at man ikke bliver belastet, syg eller risikere livet ved af at udføre sit arbejde. Dette indebærer eksempelvis forsvarlig procedure for håndtering af farlige materialer og maskiner, ordentlige sanitære forhold og lignende. Herudover indebærer det også sociale aspekter, som det at kunne kommunikere ordentligt med hinanden og have gode kollegiale forhold.

Overordnet set bidrager et godt arbejdsmiljø til at medarbejderne bliver mere effektive, end hvis de var i et dårligere arbejdsmiljø. Ligeledes har medarbejderne i et bedre miljø mindre sygefravær, end hvis de var i et dårligt arbejdsmiljø. At have gode forhold har således en stor betydning for virksomheden og dens bundlinje, da for mange virksomheder er nogle af de største udgifter sygefravær og ringere arbejdskvalitet.

Lovpligtigt at forbedre

Da arbejdsmiljøet har en stor betydning for den enkelte person, er det i forhold til Arbejdstilsynet vigtigt, at den enkelte virksomhed udarbejder en arbejdspladsvurdering (APV) hvert 3 år. Ifølge lovgivning skal virksomheden undersøge arbejdsmiljøet og forebygge eventuelle risikable faktorer, således at medarbejderne ikke bliver nedslidte, syge eller kommer til skade.

Arbejdet med arbejdsmiljøet indebærer en identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforholdene. Dette indebærer beskrivelser og vurderinger af deres problemernes omfang, en prioritering og opstilling af en handlingsplan, hvis formål er at løse de pågældende problemer.

Det kan anbefales at undersøge den pågældende lovgivning, samt kravene til udførelsen af APV’en. Finder du det for udforende eller komplekst at arbejde med arbejdsmiljøet, kan det være en stor fordel at søge APV hjælp hos professionelle konsulenter eller lignende.

Kategorier: