Én forening, ét økosystem

Noget jeg selv faldt for da jeg i sin tid faldt over og meldte mig ind i MPI, er det forhold, at vi udgør en forening sammen, leverandører, aftagere, mellemmænd (m/k) og allehånde andre aktører som udgør dele af samme økosystem. Uanset hvad vi hver især bidrager med, arbejder vi tæt på hinanden med at gøre møder mellem mennesker meningsgivende og værdifulde, både i det professionelle og forretningsmæssige, sociale og interpersonelle og i vores aftryk på omverden.

En styrke ved MPI er altså i min optik, at vi har mulighed for at tænke og arbejde på tværs af professionelle vaner og kompetencer.  I det lys kan det virke sært at seminaret i september er forbeholdt ‘corporate planners’ og hverken ‘suppliers’ eller endda ‘agency planners’ eller ‘third-party planners’. Forklaringen er som følger: I MPI vil vi dels gerne sikre, at de mange plannermedlemmer vi har, får endnu større udbytte af at være med, og vi vil gerne have endnu flere corporate planners som medlemmer. Derfor arrangerer vi en rundbordssamtale for denne kategori, dels fordi nogle ting er gode at drøfte for lukkede døre, dels fordi vi på den måde foretager en effektiv ‘dataindsamling’ der gør os klogere på, hvad vi som forening gør eller ikke gør, som vores corporate planners går allermest op i. Så kan det sagtens være, at vi finder grund til at arrangere et lignende tilbud til suppliers en dag; det vil tiden vise.

Flere gange før har jeg talt for, at MPI skal længere ud. Ud over rampen, ud af de vante rammer, ud for at møde nye venner. Vi vil i bestyrelsen arbejde på at MPI øger sin synlighed og tilstedeværelse i hele landet, og MPI skal være mere tydeligt tilstede hos andre for at facilitere drøftelser om faglige praksisfællesskaber. Derfor lancerer vi også et nyt tilbud til vores medlemmer, særaftaler med arrangører af relevante uddannelsestilbud, hvor man som MPI-medlem kan få rabat.

I min optik er de unge – studerende og nye i industrien – et sted vi som forening må og skal gøre mere for. Ikke kun for deres, men i allerhøjeste grad for vores egen og for mødebranchens skyld. Et af de nye (og unge) medlemmer i bestyrelsen, Amanda Fellov, meldte sig ind i marts efter at have mødt MPI for første gang på Møde- og Eventmessen. Jeg spurgte hende om hvorfor: “At blive en del af MPI så jeg som en oplagt mulighed i starten af min karriere, som ny i branchen. Her kan jeg hænge ud med og blive klædt på af erfarne mødeprofessionelle – den bedste start på en karriere”. Amanda fortæller, at hun er overvældet over de åbne arme hun har mødt overalt. Hun er vel modtaget og gør nu hvad hun kan for at fortælle andre studerendeog nyuddannede om foreningen. Det er den energi og fornyelse vi har brug for. I øvrigt taler Amanda varmt for et indsatsområde som MPI kan se på i fremtiden: Mentorordninger. Tænk, hvis nogle af vores erfarne medlemmer 2-3 gange om året møder en ung og giver inspiration og relevante tips til dygtiggørelsen og karriereudviklingen. … Og tænk hvis vores erfarne medlemmer selv lærer lidt den anden vej.

I det hele taget skal vi blive dygtigere til at tage MPI-kasketten på og fortælle andre om det ædle hverv vi alle er en del af. For vi KAN blive de bedste til på én gang at gøre møder og events bedre både for dem der betaler, dem der deltager og den verden vi alle er en del af. Lad os være stolte af det!

– Hans